Πρόεδρος στο Κέντρο Μελετών Πολιτικής για φύλο και ισότητα η Ολγα Κεφαλογιάννη

Πρόεδρος στο Κέντρο Μελετών Πολιτικής για φύλο και ισότητα η Ολγα Κεφαλογιάννη

Ίδρυση του Κέντρου Μελετών Πολιτικής για το Φύλο και την Ισότητα,με Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη βουλευτή Α΄Αθήνας, Όλγα Κεφαλογιάννη.

Το Κέντρο Μελετών Πολιτικής για το Φύλο και την Ισότητα (ΚΕΜΕΦΙ)αποτελεί αυτόνομη μονάδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) που σκοπεύει, με όχημα την τεκμηριωμένη έρευνα, στην αναζήτηση δράσεων, θεσμικών ρυθμίσεων και πολιτικών, που υπερασπίζονται και προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Το Κέντρο θα είναι προσανατολισμένο σε συγκεκριμένα πεδία ενδιαφέροντος που έχουν άμεση σχέση με τις δημόσιες πολιτικές, όπως είναι η κοινωνική έρευνα, οι σπουδές φύλου, οι πολιτισμικές σπουδές, οι διεθνείς σχέσεις, οι Ευρωπαϊκές σπουδές, η διαχείριση συγκρούσεων, η πολιτική συμμετοχή, και η ανάλυση της συνύπαρξης.
Αποστολή του Κέντρου είναι να φιλοξενήσει, συνεργαστεί και συμμετάσχει σε δράσεις και πρωτοβουλίες με έμφαση στην κατανόηση και την εκπόνηση σύγχρονων πολιτικών και στην πρόταση καινοτόμων προσεγγίσεων που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των μεγάλωνπροβλημάτων γύρω από τα ζητήματα της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων.

Προσβλέπει επίσης στην συνεργασία με άλλα ερευνητικά και συμβουλευτικά ιδρύματα, φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών και της επιχειρηματικότητας, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, εμπλεκόμενους φορείς και δημόσιες αρχές.

Θα παρέχει διατομεακά σεμινάρια και δράσεις εκπαιδευτικής κατάρτισης, επαγγελματικής ανάπτυξης, αλλά και επίβλεψη φοιτητών, νεαρώνερευνητών, ενδιαφερόμενων δημοσιογράφων και ασκούμενων.

Τα παραγόμενα αποτελέσματα και η γνώση θα δημοσιεύονται έντυπα και ηλεκτρονικά, καθώς θεμελιώδης στόχος του Κέντρου αποτελεί η πολιτικήευαισθητοποίηση ως προϋπόθεση για την αύξηση της συμμετοχής και της πρόσβασης στη χάραξη σύγχρονων και αποτελεσματικών πολιτικών.

Η δομή του Κέντρου Μελετών Πολιτικής για το Φύλο και την Ισότητα

Το Κέντρο αποτελεί μια ανεξάρτητη και αυτόνομη μονάδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου και λειτουργεί υπό την ευθύνη του Προέδρου και του Εκτελεστικού Διευθυντή του και την υποστήριξη του Επιστημονικού του Συμβουλίου.

Πρόεδρος: Όλγα Κεφαλογιάννη, Δικηγόρος Αθηνών, Βουλευτής Α’ Αθηνών, πρώην Υπουργός,
Εκτελεστικός Διευθυντής: Κ. Λάβδας, Καθηγητής στο ΠάντειοΠανεπιστήμιο
Μέλη (με αλφαβητική σειρά):
Κ. Λάβδας, Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
Μ. Μενδρινού, Καθηγήτρια Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Φ. Παπαθανασίου, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Θεοχαράκη
Δ. Παπαδοπούλου-Κλαμαρή, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Η πολιτική και η ακαδημαϊκή σύνθεση της δομής του Κέντρου, θα συνυπηρετήσουν τη βασική αποστολή του, για ενίσχυση και επέκταση των ευκαιριών ισότητας, που αποτελεί και τον πυρήνα της προσπάθειας αυτής.

Δήλωση της κας Όλγας Κεφαλογιάννη

Με αφορμή την Ίδρυση του ΚΕΜΕΦΙ - EPLO, η Πρόεδρος του Δ.Σ. και βουλευτής Όλγα Κεφαλογιάννη, δήλωσε: «Η αντιμετώπιση των ανισοτήτων, η άμβλυνση των κοινωνικών αποκλεισμών, η επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης, η πραγμάτωση της ισονομίας, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες της παγκόσμιας, μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και τηςκοινωνικής συνοχής.
Τα θεμελιώδη αυτά ζητήματα έχουν άμεση σχέση με τον σημερινό κόσμο, που αλλάζει βίαια και δραματικά από τις συνέπειες της πανδημίας, με σοβαρό αντίκτυπο στη διεύρυνση των ανισοτήτων και των κοινωνικών αποκλεισμών.
Η διασύνδεση της επιστημονικής έρευνας, της πολιτικής καινοτομίας και της ευαισθητοποίησης, είναι το κλειδί για την κοινωνική αλλαγή που εγγυάται την ειρηνική κοινωνική πρόοδο με βάση τις πραγματικές ανάγκες των καιρών».

Ο διευθυντής του Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου Σπυρίδων Ι. Φλογαϊτης δήλωσε: “Καλωσορίζουμε στην μεγάλη οικογένεια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου το Κέντρο Μελετών Πολιτικής για το Φύλο και την Ισότητα. Είναι μια σπουδαία και επίκαιρη ιδέα σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Και εμείς ως διεθνής οργανισμός το έργο μας είναι να μελετάμε επιστημονικά όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, να ανοίγουμε δρόμους και να προτείνουμε λύσεις, είμαστε έτοιμοι να φιλοξενήσουμε αυτή την καινούρια δράση. Ευχαριστούμε την πρώην Υπουργό κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη και τους επιστήμονες-μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που πήραν αυτή την πρωτοβουλία. Η προσπάθειά τους αθροίζεται στην επιστημονική προίκα του οργανισμού, ο οποίος διαθέτει σήμερα πέραν του κεντρικού κορμού του 11 ινστιτούτα και 4 ακαδημίες που παράγουν σημαντικό έργο διεθνώς. Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία.”