Γυναικείο Πρωτάθλημα: Οι προκηρύξεις της νέας αγωνιστικής περιόδου

Γυναικείο Πρωτάθλημα: Οι προκηρύξεις της νέας αγωνιστικής περιόδου

Στην δημοσιότητα δόθηκαν οι προκηρύξεις της Α', Β' και Γ' κατηγορίας γυναικείου ποδοσφαίρου για την αγωνιστική περίοδο 2015 – 2016.

Επίσης, ανακοινώθηκαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής των ομάδων και οι ημερομηνίες αποστολής αυτών στην επιτροπή γυναικείου ποδοσφαίρου και όσα από τα σωματεία δεν τα αποστείλουν δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν στα πρωταθλήματα.

Αναλυτικά η προκήρυξη:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (Α΄, Β΄, και Γ΄) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2015-16

1. Δήλωση Συμμετοχής (Μία πρωτότυπη-να αποσταλεί ταχυδρομικά)
Πρωτότυπο έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία, με courier υποχρεωτικά ( δεύτερη πρωτότυπη κρατάει το σωματείο )
(Τελευταία ημέρα αποστολής: 04/09/2015 για την Α΄ και Β΄ Κατηγορία και 11/09/2015 για τη Γ΄ Κατηγορία)

2. Καταστάση Υγείας (Μία πρωτότυπη- να αποσταλεί ταχυδρομικά)
Πρωτότυπη Κατάσταση Υγείας, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία, με courier υποχρεωτικά( δεύτερη πρωτότυπη κρατάει το σωματείο )
(έως πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη του πρωτ/τος).

3. Άδεια λειτουργίας και παραχωρητήριο γηπέδου
Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας και το παραχωρητήριο του γηπέδου ( με χλοοτάπητα ) που θα δηλώσετε σαν έδρα, θεωρημένο από τον αρμόδιο φορέα, για την καταλληλότητα του αγωνιστικού χώρου.
(έως την ημερομηνία της Κλήρωσης)

4. Παράβολο
Αντίγραφο της απόδειξης του παράβολου συμμετοχής και βεβαίωση μη οφειλής από το Λογιστήριο της ΕΠΟ
(έως την ημερομηνία της Κλήρωσης)

5. Προπονητές και για τις τρεις Κατηγορίες (Α΄, Β΄, και Γ΄ )
Επικυρωμένο αντίγραφο του «Δελτίου ταυτότητας προπονητή ΕΠΟ» (τριετούς διάρκειας) τουλάχιστον και σε ισχύ, φωτοτυπία του Δελτίου Πιστοποίησης καθώς και φωτοτυπία της σύμβασης του προπονητή, θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.
(έως πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη του πρωτ/τος).

6. Σύνθεση Δ. Σ. των Σωματείων
Το κάθε Σωματείο οφείλει να μας στείλει εγγράφως τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει σε αυτό, κατά το διάστημα της αγωνιστικής περιόδου.
(έως την ημερομηνία της Κλήρωσης)

7. Βεβαίωση χορηγών
Το κάθε Σωματείο οφείλει να υποβάλλει αίτημα για την έγκριση οποιουδήποτε χορηγού στην Επιτροπή Πρωταθλήματος και μόνο αν λάβει την απαραίτητη βεβαίωση θα μπορεί να χρησιμοποιεί τη διαφήμιση (Άρθρο 14 παρ 2 του ΚΑΠ Ερασιτεχνών)
(έως πέντε (5) μέρες πριν την έναρξη του πρωτ/τος, εκτός εάν προκύψει αργότερα και άλλος χορηγός)

8. Δήλωση του Σωματείου/Συνυποσχετικό Διαιτησίας (Μια πρωτότυπη-να αποστολή ταχυδρομικά)
Το κάθε Σωματείο οφείλει να μας στείλει υπογεγραμμένη και σφραγισμένη τη Δήλωση του Σωματείου/Συνυποσχετικό Διαιτησίας περί της αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων της FIFA, της UEFA και της ΕΠΟ.
(μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής)

Όσα Σωματεία δεν αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στις προθεσμίες που αναφέρονται ανωτέρω, δεν θα συμπεριληφθούν στις Κληρώσεις ή δεν θα ορισθούν οι αγώνες τους για τα Γυναικεία Πρωταθλήματα 2015-2016.