Ρίχνει πρόστιμο στη Super League ο Κοντονής

Ρίχνει πρόστιμο στη Super League ο Κοντονής

Η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής του Συνεταιρισμού να κρατήσει στη Super League την Κέρκυρα έκανε έξαλλο τον Σταύρο Κοντονή, που εξετάζει το ενδεχόμενο προστίμου.

Η απόφαση ήταν πρωτοφανής και αγγίζει τα όρια του σκανδάλου, παρότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είχε κρίνει ομόφωνα πως η μεταβίβαση των μετοχών της ΠΑΕ ΑΟΚ Κέρκυρα ήταν εικονική και είχε εισηγηθεί τον υποβιβασμό ή την αποβολή της από τα επαγγελματικά πρωταθλήματα.
Για αυτό και ο υφυπουργός αθλητισμού ετοιμάζεται να κάνει χρήση του δικαιώματος που του δίνει ο νέος αθλητικός νόμος, επιβάλλοντας βαρύ πρόστιμο στη Λίγκα. Αυτό μπορεί να ξεκινά από τις 100.000 ευρώ και να φτάνει μέχρι και το 1εκ. ευρώ!

Ο σχετικός νόμος αναφέρει στο Άρθρο 19 (Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί -Τροποποίηση άρθρου 3 ν. 2725/1999) αναφέρει: «Οι αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι υποχρεωτικές για τις αθλητικές ομοσπονδίες και τις διοργανώτριες αρχές ως προς τη συμμετοχή οποιασδήποτε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. σε αθλητική οργάνωση. Σε περίπτωση παραβίασης των αποφάσεων της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, επιβάλλεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού σε βάρος της υπαίτιας διοργανώτριας αρχής, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., πρόστιμο, ποσού από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ. Για την άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της σχετικής πράξης, απαιτείται, επί ποινή απαραδέκτου, η προηγούμενη καταβολή του εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του προστίμου που έχει επιβληθεί».