Φωκικός: Stop από το Ειρηνοδικείο

Φωκικός: Stop από το Ειρηνοδικείο

Το θέμα ορισμού της προσωρινής διοίκησης ως και αυτή την στιγμή παραμένει «ανοιχτό».

Σύμφωνα με ενημέρωση του τριμελούς Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης του Α.Σ Φωκικού, την Δευτέρα (3/8), κατετέθη η σχετική αίτηση προς το Ειρηνοδικείο ώστε να οριστεί προσωρινή διοίκηση με στόχο να δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα Γ' Εθνικής μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 5 Αυγούστου.
Το αίτημα δεν έγινε δεκτό από τους Ειρηνοδίκες αφού προϋπόθεση ήταν να είχαν συμπληρωθεί στην αίτηση τα ονόματα όσων αποδέχονται τον ορισμό τους για να «τρέξουν» την προσωρινή διοίκηση.