Η ΕΠΟ έκανε… έξωση στην ΕΠΣ Θεσσαλίας

Η ΕΠΟ έκανε… έξωση στην ΕΠΣ Θεσσαλίας

Η Ελληνική Ομοσπονδία αποφάσισε την αναστολής της ιδιότητας μέλους της ΕΠΣ Θεσσαλίας, έπειτα από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Ενώσεων Μελών της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Ενώσεων–Μελών της Ε.Π.Ο που διεξήχθη στις 28.08.2015 στην Αθήνα έλαβε για την υπόθεση της Ε.Π.Σ. Θεσσαλίας, με ισχυρότατη πλειοψηφία, τις παρακάτω αποφάσεις:

α. Επιβεβαίωσε την ποινή που επέβαλε η Επιτροπή των Εκτάκτων Θεμάτων στις 03.06.2015 και επικύρωσε η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο στις 10.06.2015 για την αναστολή της ιδιότητας μέλους της ΕΠΣ Θεσσαλίας.

β. Επιβεβαίωσε, ότι ισχύει απολύτως για όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο η ρήτρα ανεξαρτησίας της Ομοσπονδίας και των Ενώσεων - Μελών της (άρθρο 17 του Καταστατικού) σύμφωνα με την οποία η «διοίκηση» της ΕΠΣ Θεσσαλίας δεν είναι νόμιμα καταστατικά και κανονιστικά εκλεγμένη και άρα δεν αναγνωρίζεται . Υπό τις υφιστάμενες συνθήκες η «διοίκηση» αυτή πρέπει άμεσα να καταθέσει την παραίτησή της.

γ. Για την επίλυση του υφιστάμενου προβλήματος εντέλει τα πρωτοβάθμια σωματεία - μέλη της ΕΠΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ να συγκαλέσουν, με δική τους πρωτοβουλία και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, Έκτακτη Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την άμεση διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέας διοίκησης στην ΕΠΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

Αυτή η Γενική Συνέλευση, ως το ανώτατο όργανο της ΕΠΣ Θεσσαλίας, θα ορίσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της ως άνω έκτακτης αρχαιρεσιακής Γενικής Συνέλευσης και την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών και θα διασφαλίσει πλήρως την ομαλή και κανονιστικά νόμιμη διεκπεραίωση όλων των συναφών με τις αρχαιρεσίες θεμάτων (προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων, ανακήρυξης υποψηφίων κ.λπ.).

Για την έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής σταθερός αρωγός των σωματείων της ΕΠΣ Θεσσαλίας θα είναι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία θέτει στη διάθεσή τους και μόνο για την αντιμετώπιση όλων των αυστηρά οργανωτικών θεμάτων, τη Νομική Υπηρεσία και τις υπόλοιπες υπηρεσίες της».