ΑΕΛ... το «Ανίκητο άλογο»

ΑΕΛ... το «Ανίκητο άλογο»

Ο Αλέξης Κούγιας είναι ο μεγαλομέτοχος στην εταιρία «Ανίκητο άλογο» έχοντας το 99%, ενώ το υπόλοιπο 1% κατέχει ο Σωτήρης Μάρκου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθερία» στην εταιρεία «Ανίκητο άλογο» το μετοχικό κεφάλαιο φτάνει τις 400.000 ευρώ, με τον Αλέξη Κούγια να έχει το 99% και τον Σωτήρη Μάρκου το 1%. Ωστόσο ο διαχειριστής της εταιρείας είναι ο τελευταίος, μιας και ο πρώτος δεν μπορεί να αναλάβει τέτοιο πόστο ένεκα της νομικής του ιδιότητας.

Πιο αναλυτικά το δημοσίευμα αναφέρει:

«Το "Ανίκητο Άλογο ΙΚΕ" ιδρύθηκε με την υπηρεσία μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών (σαν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία έχει την επωνυμία "ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΚΕ" και έχει έδρα στη Βασιλίσσης Σοφίας στην Αθήνα).

ΠΟΙΟΣ Ο ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι:

α. η συμμετοχή της σε κάθε είδους εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, οι οποίες θα έχουν ως σκοπό τη δημιουργία, οργάνωση και διοίκηση επαγγελματικής αθλητικής ομάδας ποδοσφαίρου ανδρών, καθώς και την οργάνωση επισήμων ή φιλικών αθλητικών αγώνων επαγγελματικού χαρακτήρα της ομάδας αυτής και συμμετοχής της σε κάθε είδους αγώνες,

β. η αγορά άυλων, κινητών και ακινήτων αξιών προς εξυπηρέτηση του υπό στοιχείο (α) σκοπού, καθώς και των επόμενων σκοπών,

γ. η παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, ιδία σε σχέση με τον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών, νομικών, αθλητικού management, διαφήμισης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων με οιονδήποτε τρόπο προς οιονδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

δ. η δημιουργία και ανάπτυξη κάθε είδους αθλητικών κέντρων και εγκαταστάσεων, ακαδημιών και ιδρυμάτων, προγραμμάτων ανάπτυξης, διδασκαλίας, επιμόρφωσης, άμιλλας και εν γένει εκπαίδευσης, κοινωνικοποίησης και αναψυχής, ιδία σε σχέση με τον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης αυτών ή της χρήσης αυτών με τον οιονδήποτε τρόπο προς οιονδήποτε,

ε. ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών και αθλητικών προγραμμάτων ανάπτυξης των υποδομών του ποδοσφαίρου ή/ και άλλων ολυμπιακών ή μη αθλημάτων,

στ. η έρευνα, δημιουργία, ανάπτυξη και εκμετάλλευση κάθε είδους νέων και υφιστάμενων προγραμμάτων, προϊόντων και τεχνολογιών με οποιαδήποτε μέσα, ιδία σε σχέση με τον αθλητισμό,

ζ. η παροχή τουριστικών, ξενοδοχειακών, ταξιδιωτικών και μεταφορικών υπηρεσιών, υπηρεσιών οργάνωσης και ασφάλειας, ιδία σε σχέση με αθλητικά γεγονότα και δραστηριότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

η. η έρευνα, ο σχεδιασμός, η εκπόνηση και η υλοποίηση προγραμμάτων χορηγίας, licensing, merchandising, brand management και υποστήριξης των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων των Αθλητικών Ανώνυμων Εταιριών, Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών, Σωματείων, Αθλητικών Ενώσεων, Συνδέσμων, Ομοσπονδιών ή των παρεχόμενων δραστηριοτήτων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, φορέων, οργανισμών ή ανωνύμων εταιριών,

θ. η εκμετάλλευση-εκμίσθωση ακινήτων-αθλητικών χώρων,

ι. η κατασκευή παντός ακινήτου για μη οικιστικούς λόγους,

ια. η άσκηση κάθε άλλους συναφούς, αναγκαίας ή συμπληρωματικής δραστηριότητας και εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών τεχνικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, καθώς και η άσκηση οποιασδήποτε άλλης εργασίας δυνατής να εξυπηρετήσει άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς της εταιρίας.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΜΕΡΙΔΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίσθηκε στα 20 χρόνια με 400 εταιρικά μερίδια που αγόρασαν ο κ. Αλέξης Κούγιας(του Χρήστου και της Καλλιόπης) 399 των 1000, και ο Σωτήρης Μάρκου(του Δημητρίου και της Βασιλικής) πήρε ένα εταιρικό μερίδιο 1000 ευρώ.
Στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρίας, όπως αναφέρεται, οι εταίροι συμμετέχουν κατ' αναλογία ίση με τη συμμετοχή τους στην Εταιρεία, δηλαδή ο Αλέξης Κούγιας κατά 99,75% και ο Σωτήρης Μάρκου κατά 0,25%».