Ανεμβολίαστοι: Αυτά είναι τα πρόστιμα και οι ποινές για τους εργαζόμενους

Ανεμβολίαστοι: Αυτά είναι τα πρόστιμα και οι ποινές για τους εργαζόμενους
Pixabay

Οι ποινές για τους ανεμβολίαστους σε όλο το Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα

Σενεύει ο κλοιός για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους σε Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς έρχεται νέο οριζόντιο πλαίσιο για όλους τους εργαζόμενους της χώρας, είτε απασχολούνται στο στενό Δημόσιο, στον ευρύτερο Δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με το imerisia.gr, με νέα ρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση, όλοι οι ανεμβολίαστοι δημόσιοι υπάλληλοι και όλοι οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου ή ειδικότητας θα υποχρεούνται να υποβάλλονται με δική τους οικονομική επιβάρυνση σε τουλάχιστον ένα rapid test (ή pcr τεστ - μοριακό) ανά εβδομάδα προκειμένου να προσέλθουν στον φυσικό χώρο δουλειάς τους. Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς ισχύει υποχρέωση για δυο τεστ ανά εβδομάδα.

Το βασικό σχέδιο προβλέπει αντικατάσταση της σημερινής υποχρέωσης για ένα self test ανά εβδομάδα (το οποίο παρέχεται δωρεάν από το κράτος) με υποχρέωση για ένα rapid test ή pcr τεστ (μοριακό) ανά εβδομάδα.

Ανεμβολίαστοι: Ποιοι θα τα πληρώνουν

Το κόστος των τεστ θα βαρύνει τον εργαζόμενο, ως αντικίνητρο με σκοπό τον εμβολιασμό του. Δεδομένου ότι το μέσο κόστος ενός rapid test είναι 20 ευρώ, το κόστος για τον μη εμβολιασμό ανέρχεται στα 80 ευρώ το μήνα. Για να το αποφύγει ο εργαζόμενος θα πρέπει να υποβληθεί σε τεστ στις μονάδες του ΕΟΔΥ.

Αυστηρότερες ποινές

Σε περίπτωση που ο δημόσιος ή ο ιδιωτικός υπάλληλος, που δεν έχει εμβολιαστεί, δεν υποβληθεί στον υποχρεωτικό εργαστηριακό έλεγχο και δεν δηλώσει το αποτέλεσμά του στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές πλατφόρμες (στην «Εργάνη» οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα και στην «Απογραφή» οι δημόσιοι υπάλληλοι) τότε θα επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται για τις ειδικές κατηγορίες για τις οποίες ισχύει ο υποχρεωτικός εμβολιασμός:

  • Αναστολή εργασίας και στέρηση μισθού για όσο αρνείται ο εργαζόμενος να εμβολιαστεί

Τι θα ισχύσει στο Δημόσιο

Ειδικότερα οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν θα εμβολιάζονται και δεν θα δηλώνουν στην πλατφόρμα https://hr.apografi.gov.gr/login το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού rapid test κάθε εβδομάδα θα αντιμετωπίσουν το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Ο χρόνος αναστολής καθηκόντων θα διαρκεί όσο θα αρνούνται να συμμορφωθούν με την νέα υποχρέωση. Ο χρόνος αυτός δεν θα λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και δεν θα τους καταβάλλονται αποδοχές. Θα χάνουν δηλαδή ημερομίσθια και ημέρες υπηρεσίας από τον ασφαλιστικό τους βίο για όσο αρνούνται ή αμελούν να δηλώνουν το αποτέλεσμα του rapid test.

Στέρηση μισθού και στον ιδιωτικό τομέα

Αντίστοιχα στον ιδιωτικό τομέα θα προβλεφθεί πως ο εργοδότης θα υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζομένου, ενώ θα απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας επειδή ο ανεμβολίαστος εργαζόμενος θα αρνείται να υποβληθεί και να δηλώσει το rapid test.

Τα ίδια θα ισχύουν όχι μόνο για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα αλλά και σε συμβάσεις έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, καθώς και σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας δανειζόμενου προσωπικού ή προσωπικού που συμβάλλεται με εργολάβο.

Τα πρόστιμα για τον εργοδότη

Κυρώσεις έχει και ο εργοδότης που δεν εφαρμόζει την υποχρέωση αναστολής της σύμβασης του εργαζόμενου. Ειδικότερα, στον εργοδότη που απασχολεί προσωπικό το οποίο παραμένει ανεμβολίαστο και χωρίς την υποχρεωτική δήλωση rapid test ανά εβδομάδα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο:

  • 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση (δηλαδή, για κάθε εργαζόμενο που «συλλαμβάνεται» στον φυσικό χώρο δουλειάς ανεμβολίαστος και χωρίς rapid test) και έως 50.000 ευρώ,
  • σε περίπτωση υποτροπής, που διαπιστώνεται σε επανέλεγχο, επιβάλλονται πρόστιμα 20.000 ευρώ για κάθε παράβαση και έως 200.000 ευρώ.