Τηλεργασία: Τι ισχύει για ποσοστά και επιδότηση από τον εργοδότη (vid)

Τηλεργασία: Τι ισχύει για ποσοστά και επιδότηση από τον εργοδότη (vid)

Η τηλεργασία μπαίνει και πάλι δυναμικά στη ζωή μας, οπότε καλό είναι να γνωρίζουμε τι ισχύει σήμερα σε σχέση με τα ποσοστά και τη δυνατότητα καθορισμού αυτών από τον εργοδότη.

Αλλά και για τη μηνιαία αποζημίωση των τηλεργαζομένων, αναφορικά με τη χρήση του οικιακού τους χώρου, την κάλυψη μέρους κόστους επικοινωνιών και τη συντήρηση του εξοπλισμού τους.

Ολες οι απαντήσεις στο βίντεο: