Προσλήψεις στη ΔΕΗ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για μόνιμες θέσεις

Προσλήψεις στη ΔΕΗ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για μόνιμες θέσεις

Βγήκε η προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις στη ΔΕΗ

Εκδόθηκε η προκήρυξη της ΔΕΗ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα θέσεων προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει τη Δευτέρα,18 Απριλίου 2022 και ώρα 08:00 και λήγει τη Δευτέρα, 9 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00.

Οι νεοπροσλαμβανόμενοι θα εκπαιδεύονται και θα ασκούν τα καθήκοντα τους, υπό την καθοδήγηση έμπειρου προσωπικού της ΓΔ/ΔΕ.

Προσλήψεις στη ΔΕΗ: Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που θα ζητούνται στην 1/2022 προκήρυξη της ΔΕΗ κατανέμονται ανά βαθμίδα εκπαίδευσης ως εξής:

Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ ή Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΠΕ

Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ ή Πτυχιούχοι Φυσικοί ΠΕ

Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ

Διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής Και Διοίκησης ΠΕ

Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί ΠΕ

Πτυχιούχοι Μαθηματικοί ΠΕ

Πληροφορικής ΠΕ

Πτυχιούχοι Οικονομικοί ΠΕ Κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής

Πτυχιούχοι Οικονομικοί ΠΕ

Πτυχιούχοι Διοικητικοί ΠΕ

Πτυχιούχοι Διοικητικοί ΠΕ ή Πτυχιούχοι Οικονομικοί ΠΕ

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Τε

Πληροφορικής ΤΕ

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διοικητικοί / Οικονομικοί ΔΕ

Προσλήψεις ΔΕΗ: Υποβολή αιτήσεων

Για τις θέσεις της εν λόγω προκήρυξης οι υποψήφιοι των κατηγοριών Πανεπιστημιακής,
Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να συμπληρώσουν-υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΔΕΗ Α.Ε. (www.dei.gr).

Κάθε υποψήφιος επιτρέπεται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο Κατηγορίας Εκπαίδευσης (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε.). Στην αίτησή του ο υποψήφιος θα δηλώνει τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις στις οποίες επιθυμεί να προσληφθεί και μέχρι του συνολικού αριθμού των θέσεων της Κατηγορίας Εκπαίδευσης (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε.)

Τα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα και κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ΄, Ε’, ΣΤ’) υποβάλλονται στη ΔΕΗ Α.Ε..

Τονίζεται ιδιαιτέρως, ότι τα προσόντα, τα κριτήρια που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής του, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών.

Δείτε εδώ την προκήρυξη για τις προσλήψεις στη ΔΕΗ.

Ειδήσεις και νέα απ' την Ελλάδα και τον κόσμο στο Dokari.gr.

Ακολουθήστε το Dokari και στο κανάλι μας στο YouTube.

Ακολουθήστε το Dokari και στο Pinterest.

Στο Dokari θα μαθαίνετε πρώτοι όσα συμβαίνουν στο Survivor μέσα από τα πιο έγκυρα Survivor Spoiler.