Επιστρεπτέα προκαταβολή: Η ώρα του λογαριασμού - Έρχονται τα ραβασάκια

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Η ώρα του λογαριασμού - Έρχονται τα ραβασάκια

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Μέχρι τις 15 Ιουνίου η ανάρτηση των ποσών που είναι για επιστροφή

Αντίστροφά μετρά ο χρόνος για την έκδοση των εκκαθαριστικών για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή μετά την δημοσίευση των υπουργικών αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Ιουνίου από την ΑΑΔΕ η οποία παράλληλα θα τρέξει διασταυρώσεις.

Στόχος είναι να εντοπίσει ποιοι έλαβαν κρατικό δάνειο αλλά δεν τήρησαν τους όρους, ποιοι υπέβαλλαν ψευδή στοιχεία καθώς και αν υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες καταβλήθηκε μεγαλύτερη ενίσχυση από τη δικαιούμενη. Στις περιπτώσεις αυτές οι φορολογούμενοι θα κληθούν να επιστρέψουν τα ποσά που έλαβαν και μάλιστα με τόκο από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης.

Με τις υπουργικές αποφάσεις ορίζονται τα εξής:

Εκκαθαριστικά: Για κάθε επιστρεπτέα προκαταβολή η φορολογική διοίκηση εκδίδει ατομική ειδοποίηση στο myAADE και αποστέλλει email. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κοινοποίηση, η ατομική ειδοποίηση αποστέλλεται ταχυδρομικά. Η οφειλή από το επιστρεπτέο ποσό της ενίσχυσης εμφανίζεται στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ («myAADE»).

Δόσεις: Η καταβολή των οφειλόμενων ποσών από επιστρεπτέα προκαταβολή γίνεται σε έως 96 άτοκες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως 29 Ιουλίου 2022. Δεν επιτρέπεται η υπαγωγή της οφειλής της επιστρεπτέας σε άλλη ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών βάσει νόμου, δικαστικής απόφασης, συμφωνίας ή απόφασης διοικητικού οργάνου. Στην περίπτωση της εφάπαξ επιστροφής του ανωτέρω επιστρεπτέου ποσού μετά την καταβολή του και εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα, μέχρι και την 29η Ιουλίου 2022, το ποσό της έκπτωσης του 15% προσαυξάνει το μη επιστρεπτέο ποσό της ενίσχυσης το οποίο είναι αφορολόγητο, ενώ το ποσό της επιστροφής μειώνει το χορηγηθέν ποσό της ενίσχυσης.

«Κούρεμα» έως 75%: Για την τήρηση των προϋποθέσεων επιστροφής των ποσών τα οποία είναι κουρεμένα έως και 75% λαμβάνεται υπόψη το ύψος των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών όπως προκύπτει από τον κωδικό 500 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε3) φορολογικού έτους 2019 και 2020, αντίστοιχα, όπως έχουν υποβληθεί μέχρι την 31η.03.2022.

Ρήτρα διατήρησης θέσεων απασχόλησης: Περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο θα υπολογίζεται το απαιτούμενο επίπεδο απασχόλησης στις διάφορες περιόδους που αναφέρονται στα πλαίσια των επιστρεπτέων προκαταβολών . Συγκεκριμένα για την επιστρεπτέα προκαταβολή ΙΙΙ η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Αυγούστου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 1η Αυγούστου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Έλεγχοι: Η ΑΑΔΕ αμέσως μετά την έκδοση των εκκαθαριστικών της επιστρεπτέας προκαταβολής σχεδιάζει να προχωρήσει σε ελέγχους και διασταυρώσεις σε όσους ενισχύθηκαν την περίοδο της πανδημίας με στόχο να εντοπίσει όσους δεν τήρησαν τους όρους, ή έλαβαν μεγαλύτερα ποσά από αυτό που δικαιούνταν ή υπέβαλαν ψευδή στοιχεία. Σύμφωνα με τις αποφάσεις:

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υποβολή ψευδών στοιχείων είναι άμεσα απαιτητό:

α) το σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι δικαιούχος ή δεν τήρησε τους όρους της παρούσας ή

β) το υπερβάλλον ποσό της ενίσχυσης στην περίπτωση που η επιχείρηση είναι δικαιούχος μικρότερου ποσού από το χορηγηθέν, εντόκως από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του ΚΕΔΕ.

Με πληροφορίες από: Newsbomb.gr

Ειδήσεις και νέα απ' την Ελλάδα και τον κόσμο στο Dokari.gr.

Ακολουθήστε το Dokari και στο κανάλι μας στο YouTube.

Ακολουθήστε το Dokari και στο Pinterest.

Στο Dokari θα μαθαίνετε πρώτοι όσα συμβαίνουν στο Survivor μέσα από τα πιο έγκυρα Survivor Spoiler.