Πρόγραμμα για χιλιάδες ανέργους με 1.000 ευρώ - Αίτηση εδώ

Πρόγραμμα για χιλιάδες ανέργους με 1.000 ευρώ - Αίτηση εδώ

Πρόγραμμα επιμόρφωσης για 80.000 ανέργους με μισθό 1.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι μπορούν να κάνουν αίτηση για την ένταξή τους στο πρόγραμμα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας voucher.gov.gr

Τα προγράμματα διαρκούν έως 200 ώρες και δίνεται και επίδομα κατάρτισης 5 € την ώρα.

Ποιοι οι όροι και προϋποθέσεις

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων Ανέργων έχουν όσοι:

  • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ
  • Είναι άνω των 18 ετών
  • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, διάρκειας έως 200 ώρες.

Κάθε ωφελούμενος που ολοκληρώσει το πρόγραμμα και αποκτήσει την Πιστοποίηση δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα που φτάνει στα 1.000 €.