Κληρονομιά - Δωρεές - Γονικές Παροχές: Τι ισχύει με το αφορολόγητο

Κληρονομιά - Δωρεές - Γονικές Παροχές: Τι ισχύει με το αφορολόγητο

Κληρονομιά - Δωρεές - Γονικές Παροχές: Γιατί πρέπει να... σπεύσετε να κάνετε τα κληρονομικά σας όσο είστε εν ζωή.

Το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ παρέχεται μία φορά και αφορά οποιασδήποτε φύσεως περιουσία με δωρεοδόχους μόνο τα πρόσωπα της Α’ κατηγορίας.

Τι ισχύει για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις και γιατί πρέπει να σπεύσετε όσοι θέλετε να κάνετε μεταβιβάσεις, να τις κάνετε ενώ είστε εν ζωή.