Επίδομα 200 ευρώ για μακροχρόνια ανέργους: Δικαιούχοι και προϋποθέσεις...

Επίδομα 200 ευρώ για μακροχρόνια ανέργους: Δικαιούχοι και προϋποθέσεις...

Επίδομα 200 ευρώ για μακροχόνια ανέργους, το οποίο δεν θα προσμετράται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, θα δώσει μια μικρή ανάσα στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Νέα οικονομική βοήθεια υπό προϋποθέσεις θα λάβουν οι μακροχρόνια άνεργοι. Θα μπορούν να λαμβάνουν κάθε μήνα ύψους 200 ευρώ και θα ισχύει για 12 μήνες, πέρα από την επιταγή ακρίβειας που θα πάρουν πριν τα Χριστούγεννα.

Το συγκεκριμένο επίδομα δεν θα προσμετράται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα.

Για την υποβολή της αίτησης, οι δικαιούχοι θα χρειαστούν μόλις δύο δικαιολογητικά και τα στοιχεία τους, όπως ΑΜΚΑ και ταυτότητα.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα

Το επίδομα αφορά σε μακροχρόνια άνεργους από 20 έως 66 ετών, των οποίων έχει λήξει η τακτική επιδότηση και δεν πρέπει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ, ενώ προσαυξάνεται κατά 586,08 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

Πού κάνετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν, εντός αποσβεστικής προθεσμίας δύο μηνών από τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας, τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τους εξής τρόπους:

Aυτοπροσώπως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους ή της τελευταίας απασχόλησής τους Ηλεκτρονικά, μέσω του e-services ή μέσω των ΚΕΠ.