Κάντε το τεστ αυτο-αξιολόγησης για να δείτε αν πάσχετε από κατάθλιψη ή όχι

Κάντε το τεστ αυτο-αξιολόγησης για να δείτε αν πάσχετε από κατάθλιψη ή όχι

Το Βρετανικό Ε.Σ.Υ. έδωσε στη δημοσιότητα το τεστ για να καταλάβετε αν πάσχετε από κατάθλιψη τη συγκεκριμένη περίοδο.

Κάντε το τεστ εδώ.

Τεστ