Αρτηριακή πίεση: Οι παράγοντες που εμποδίζουν τη ρύθμιση (photos)

Αρτηριακή πίεση: Οι παράγοντες που εμποδίζουν τη ρύθμιση (photos)

Η αποτυχία επίτευξης της επιθυμητής αρτηριακής πίεσης σε ασθενείς που συμμορφώνονται με τη λήψη του κατάλληλου φαρμακευτικού σχήματος λέγεται ανεκτική υπέρταση.