Επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών: Δείτε εδώ τα αποτελέσματα - Πώς κάνετε ένσταση

Επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών: Δείτε εδώ τα αποτελέσματα - Πώς κάνετε ένσταση

Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της επιδότησης ηλεκτρικών συσκευών

Τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση για την επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών ύψους από 135 ευρώ έως 710 ευρώ θα έχουν οι αιτούντες του προγράμματος «Αλλάζω Συσκευή», μόλις ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα των αιτήσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι κοντά στις 900.000 αιτήσεις για αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών υπεβλήθησαν στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή».

Συγκεκριμένα, σε όλη την επικράτεια υποβλήθηκαν 879.026 ολοκληρωμένες αιτήσεις, από τις οποίες 149.948 κατατάσσονται στις «κατ' αρχήν επιλέξιμες».

Δείτε εδώ τα προσωρινά αποτελέσματα.

Πώς κάνετε ένσταση για επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών

Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανακοίνωσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δηλαδή έως και τις 28/7/2022.

Για να υποβληθεί ένσταση, θα πρέπει να περιλαμβάνει:

  • Τον μοναδικό αριθμό της αίτησης που υποβλήθηκε,
  • Το ΑΦΜ του ωφελούμενου/αιτούντα,
  • Την τεκμηρίωση τυχόν λάθους υπολογισμού και την επισύναψη των αντίστοιχων τεκμηρίων.

Εφόσον η ένσταση πληροί τις προϋποθέσεις, διερευνάται ως προς την ουσία αυτής και αναπροσαρμόζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας από αρμόδια Επιτροπή. Μετά τη λήξη της διαδικασίας των ενστάσεων, θα αναρτηθούν οι τελικοί πίνακες των δικαιούχων στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Λόγω του ιδιαίτερα έντονου ενδιαφέροντος που έδειξαν οι πολίτες για το πρόγραμμα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισημαίνει ότι διερευνά τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης του προϋπολογισμού του προγράμματος και να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους να προχωρήσουν στην αντικατάσταση παλιών συσκευών.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα που «τρέχει» έχει προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ. Δικαιούχοι ήταν όλα τα νοικοκυριά ανεξαρτήτως εισοδήματος ενώ στο πρόγραμμα εφαρμόστηκαν κοινωνικά κριτήρια με ειδική μέριμνα για τα ευάλωτα νοικοκυριά, τις οικογένειες με μέλος με αναπηρία και τις πολύτεκνες οικογένειες.

Με την υλοποίηση της δράσης, εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά θα έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν σημαντικά -έως και 40%- την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, η μείωση του λογαριασμού ενός νοικοκυριού μπορεί να ξεπεράσει και τα 300 ευρώ σε ετήσια βάση ανάλογα με την κατηγορία της νέας συσκευής που θα αντικατασταθεί.