Κτηματογράφηση με λίγα «κλικ» - Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κτηματολογίου

Κτηματογράφηση με λίγα «κλικ» - Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κτηματολογίου

Η διευθέτηση των περισσότερων υποθέσεων του Κτηματολογίου γίνεται πλέον ηλεκτρονικά

Με λίγα «κλικ» από το κινητό τηλέφωνο ή από τον υπολογιστή τόσο οι ιδιοκτήτες ακινήτων όσο και οι επαγγελματίες μπορούν πλέον από το σπίτι ή το γραφείο τους, γλιτώνοντας μετακινήσεις και «στήσιμο» στις ουρές, να συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες της κτηματογράφησης, αλλά και να αξιοποιούν τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται στα Κτηματολογικά Γραφεία όλης της χώρας.

Σύμφωνα με τα «Νέα», στο στάδιο της κτηματογράφησης, το οποίο ξεκινά με τη συλλογή δηλώσεων (και ακολουθούν ο έλεγχος, η επιβεβαίωση ή η διόρθωση), τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα:

1) Να υποβάλουν την ηλεκτρονική δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.

2) Να εντοπίσουν το ακίνητο μέσω του κινητού τηλεφώνου.

3) Να συμπληρώσουν και να εκτυπώσουν το έντυπο οφειλής.

4) Να εκτυπώσουν το αποδεικτικό της υποβολής δηλώσεων.

5) Να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας.

6) Να καταβάλουν ηλεκτρονικά το τέλος κτηματογράφησης.

7) Να λάβουν Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακινήτου.

8) Να ελέγξουν την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους στην προανάρτηση.

9) Να διορθώσουν (εάν χρειαστεί) τα κτηματολογικά στοιχεία.

10) Να υποβάλουν ένσταση μαζί με τα απαραίτητα αποδεικτικά.

11) Να λάβουν γνώση των εκθέσεων του αναδόχου για τις αιτήσεις τους.

12) Να υποβάλουν αντίρρηση είτε ως αιτούντες είτε ως θιγόμενοι.

13) Να ενημερωθούν για τις συνεδριάσεις των επιτροπών ενστάσεων.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας σε περιοχές της Κρήτης (Χανιά και το μισό Ηράκλειο) στις 31 Αυγούστου, ολοκληρώνεται η συλλογή δηλώσεων σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση την Κέρκυρα και τη Θεσπρωτία, όπου αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του επόμενου έτους. Υπενθυμίζεται πως για όλη την Ελλάδα είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης μέχρι το τέλος του 2022 χωρίς να επιβληθούν πρόστιμα.

Παράλληλα, ηλεκτρονικά γίνεται:

  • Η ανάρτηση των δασικών χαρτών.
  • Η υποβολή αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων και αντιρρήσεων.
  • Η θέαση των κυρωμένων δασικών χαρτών.

Σε αυτές τις ψηφιακές υπηρεσίες πρέπει να προστεθεί και η πρόσβαση:

- Στο Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού (HEROS), στη θέαση αεροφωτογραφιών.

- Στη Γεωπύλη Γεωχωρικών Δεδομένων (INSPIRE).

- Στην ηλεκτρονική αναζήτηση και πώληση αεροφωτογραφιών (e-shop).

Ψηφιακή λειτουργία

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων, το αρχικό σχέδιο περιλαμβάνει την ίδρυση και λειτουργία 17 Κτηματολογικών Γραφείων και 75 υποκαταστημάτων τους σε όλη την επικράτεια, τα οποία, σταδιακά, αντικαθιστούν τα 390 υποθηκοφυλακεία. Μέχρι σήμερα λειτουργούν 11 Κτηματολογικά Γραφεία και 46 υποκαταστήματά τους, τα οποία διαθέτουν, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες απομακρυσμένης 24ωρης πρόσβασης επτά ημέρες την εβδομάδα, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Στα Κτηματολογικά Γραφεία, οι ιδιοκτήτες ακινήτων:

Α) Έχουν πρόσβαση στα κτηματολογικά στοιχεία των ακινήτων τους.

Β) Μπορούν να κάνουν αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών.

Γ) Έχουν τη δυνατότητα να επιβεβαιώσουν την εγκυρότητα των πιστοποιητικών.

Σε ό,τι αφορά τους επαγγελματίες, αυτοί ανάλογα με την ειδικότητά τους μπορούν:

  • Να υποβάλουν πράξεις που συντάσσουν οι ίδιοι (π.χ. συμβόλαια ή τοπογραφικά).
  • Να έχουν πρόσβαση στα κτηματολογικά στοιχεία.
  • Να αιτηθούν και να λάβουν πιστοποιητικά καταχώρισης εγγραπτέας πράξης.
  • Να πάρουν αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου.
  • Να πάρουν απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος.
  • Να κάνουν σύγκριση τοπογραφικών και κτηματολογικών διαγραμμάτων (μηχανικοί).

Εξυπηρέτηση μέσω βιντεοκλήσης

Μέσω της πλατφόρμας myKtimatologioLive, ιδιοκτήτες ακινήτων και επαγγελματίες μπορούν να εξυπηρετούνται εξ αποστάσεως μέσω βιντεοκλήσης για ζητήματα που αφορούν το Κτηματολόγιο και την κτηματογράφηση ακινήτων συγκεκριμένων περιοχών. Αυτή η δυνατότητα υπάρχει σήμερα για 13 περιοχές: Κορωπί, Λαμία, Καλαμαριά, Κοζάνη, Τρίπολη, Λέσβος, Σύρος, Πάτμος, Βέροια, Τρίκαλα, Αίγιο, Ζάκυνθος και Χανιά.

Επιπλέον, όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων, εντός ή εκτός Ελλάδας, μπορούν να πληροφορούνται μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Κτηματολογίου καλώντας (όλο το 24ωρο) στον τετραψήφιο αριθμό 1015. Έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να στείλουν e-mail: ktimagen@ktimatologio.gr.

Nέο μοντέλο λειτουργίας Κτηματολογικών Γραφείων

Στο μεταξύ, όπως επισημαίνουν από το Κτηματολόγιο, έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση του διαγωνισμού παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό της λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων την επόμενη διετία.

Ο διαγωνισμός είναι ύψους 8,5 εκατ. ευρώ και διακρίνεται σε τρεις ενότητες:

1) Τη «βελτίωση του λειτουργικού μοντέλου του Ελληνικού Κτηματολογίου».

2) Την «παρακολούθηση και επικοινωνία της υλοποίησης του επιχειρησιακού μετασχηματισμού».

3) Την «Υποστήριξη διαδικασιών παρακολούθησης και τον έλεγχο ποιότητας των συμβάσεων των αναδόχων με τα Κτηματολικά Γραφεία».