Μπορείς να εντοπίσεις την αρκούδα μέσα στο πλήθος; (video)

Μπορείς να εντοπίσεις την αρκούδα μέσα στο πλήθος; (video)

Εσείς είστε από τους παράξενους παρατηρητικούς ή δεν δίνετε σημασία στις λεπτομέρειες.

Μπορείτε να εντωπίσετε το διαφορετικό στη φωτογραφία που ακολουθεί;