Τίγρης εναντίον αρκούδας! Ποιος νομίζετε ότι θα υπερισχύσει (video)

Τίγρης εναντίον αρκούδας! Ποιος νομίζετε ότι θα υπερισχύσει (video)

Πόλεμος χωρίς προηγούμενο για τα δύο αυτά θηρία, τα οποία προσπάθησαν να επιβληθούν το ένα στο άλλο.

Ποιος θα καταφέρνει να κρατηθεί μέχρι τη λήξη του αγώνα