Δεν πληρώνεις ΕΝΦΙΑ... Χάνεις τις 100 δόσεις;

Δεν πληρώνεις ΕΝΦΙΑ... Χάνεις τις 100 δόσεις;

Διαβάστε με ποιο τρόπο θα τεθεί κίνδυνος να χάσετε τη ρύθμιση των 100 δόσεων, αν δεν είστε συνεπής στην καταβολή του ΕΝΦΙΑ...

Υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η ρύθμιση των 100 δόσεων αν κάποιος δεν πληρώσει την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ;

Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία "η αποβολή οφειλέτη από τη ρύθμιση που προβλέπει την τμηματική εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις θα γίνεται εφόσον αυτός δεν πληρώσει εμπρόθεσμα τρέχουσες φορολογικές οφειλές του εντός 30 ημερών από τη λήψη σχετικής ειδοποίησης για την τακτοποίησή τους".

Βάσει αυτής αν δεν πληρωθεί η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ ως τις 30 Οκτωβρίου 2015, τότε την επομένη θεωρείται ληξιπρόθεσμη. Αν κάποιος λοιπόν, έχει ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων, δεν κινδυνεύει αμέσως να χάσει τη ρύθμιση. Για να γίνει αυτό θα πρέπει πρώτα να λάβει ατομική ειδοποίηση στην οποία θα του δίνεται προθεσμία 30 ημερών για να τακτοποιήσει τη νέα ληξιπρόθεσμη οφειλή του.

Αν περάσουν οι 30 μέρες που θα του δίνονται μέσω της ειδοποίησης και δεν τακτοποιήσει τη νέα ληξιπρόθεσμη οφειλή ή αν δεν τη ρυθμίσει τότε κινδυνεύει να χάσει και τη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Πηγή: www.wnikonomia.gr