Όταν τρως πολύ στις γιορτές και το συνειδητοποιείς μετά.

Όταν τρως πολύ στις γιορτές και το συνειδητοποιείς μετά.

Δείχνει με τον καλύτερο τρόπο το αίσθημα μας μετά τις γιορτές και προκαλεί γέλιο.

Πόσο γέλιο μποεί να φέρει αυτό το μικροσκοπικό πάντα και η πτώση του.