Προκήρυξη ΕΠΟΠ: Δείτε εδώ τα αποτελέσματα για Στρατό, Ναυτικό, Αεροπορία

Προκήρυξη ΕΠΟΠ: Δείτε εδώ τα αποτελέσματα για Στρατό, Ναυτικό, Αεροπορία

Προκήρυξη ΕΠΟΠ: Έχουν αναρτηθεί οι πίνακες με τα αποτελέσματα των υποψηφίων που προκρίνονται στην επόμενη φάση πρόσληψης τους στο Στρατό Ξηράς, στο Πολεμικό Ναυτικό, στην Πολεμική Αεροπορία και στο Κοινό Νομικό Σώμα.

Επισημαίνεται η υποχρέωση των υποψηφίων να ενημερώνονται με αποκλειστικά δική τους ευθύνη από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις κάθε κλάδου, στον οποίο έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής, για την πορεία της αίτησής τους.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με όσα αναφέρει το ΦΕΚ για την προκήρυξη των ΕΠΟΠ, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία 19 Νοεμβρίου 2020, αποφασίζεται α) ότι θα προσληφθούν 1.600 ΕΠ.ΟΠ, οι οποίοι θα κατανεμηθούν ως εξής:

  • 1.000 ΕΠΟΠ στον Στρατό Ξηράς
  • 280 ΕΠΟΠ στην Πολεμική Αεροπορία
  • 20 ΕΠΟΠ στο Κοινό Νομικό Σώμα
  • 300 ΕΠΟΠ στο Πολεμικό Ναυτικό

Μπορεί κανείς να δει τα αποτελέσματα με τους κωδικούς TAXISnet εκεί που έχει κάνει την αίτηση.

Αποτελέσματα ΕΠΟΠ στο Στρατό Ξηράς, μπορείτε να κάνετε τα αναζητήσετε στο https://epop.army.gr/

Αποτελέσματα ΕΠΟΠ στο Πολεμικό Ναυτικό, μπορείτε να κάνετε τα αναζητήσετε στο https://epop.hellenicnavy.gr/

Αποτελέσματα ΕΠΟΠ στην Πολεμική Αεροπορία, μπορείτε να κάνετε τα αναζητήσετε στο https://epop.haf.gr/

Αποτελέσματα ΕΠΟΠ στο Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμων, μπορείτε να τα αναζητήσετε στο https://epopnom.army.gr/